Följande företag/föreningar/organisationer ställer ut på mässan Funka för livet mötesplats i Karlstad 12-13/9: 

 

Abena

Alminia

Anna Hallgren

Arbetsförmedlingen Karlstad

Astma och Allergiföreningen Värmland

Attention Karlstad

Attention Värmland

Autism och Aspergerföreningen Värmland

Autoadapt

Bara vanlig

Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet

Budeye

Diabetesföreningen Karlstad

Diabetesföreningen Värmland

DVT Assistans

Dyslexiförbundet

EBL-skolan

Eurovema Mobility

Filipstads kommun

FPS Värmland

FUB

Funktionsrätt Värmland

Föreningen (H)järnkoll i Värmland

Föreningen EBL-skolan

Föreningen JAG

Guldmann                        

HCK Produkter

Hela Sveriges Assistans

Hjälpmedelsboden i Östra Värmland

Humana Personlig Assistans

ILCO

Independent Living

Inerventions

Iris Hjälpmedel

Karlstads kommun

Knop Rehatek

Kooperativet Hand i Hand

Kristinehamns kommun

Landstinget i Värmland 

Länsstyrelsen Värmland

Lätta Lyft

Mag- och tarmföreningen Värmland

Molico

Mondian

Neuroförbundet Karlstad

Ogohjul

Parasport Sverige

Perago

Personskadeförbundet RTP

Psoriasisföreningen Värmland

RBU

Region Värmland Folkhögskolor

Reumatikerdistriktet Värmland

Riksfärdtjänsten Sverige  

Somna

Sveriges Arbetsterapeuter

Svenska Downföreningen

Svensk Tillgänglighet
Svensk Tillgänglighet är en branschorganisation för företagare, som arbetar för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Branschorganisationen är till för tillgänglighetskonsulter och andra i samma bransch.

VELA

Värmlandstrafik 

Zentrab