Funka för livet Magasin

Under 2017 startade vi en alldeles egen tidning, Funka för livet Magasin! Magasinet kommer att ges ut två-tre gånger per år, och kommer bland annat att innehålla aktuella artiklar inom området funktionsnedsättning samt intressanta reportage. Varje tidning kommer även att ha ett tema om något av våra kommande arrangemang. 

Tidningens upplaga kommer att vara minst 15 000 ex per utgåva, fler när det är tema inför nästkommande Funka för livet Mötesplats. Tidningen kommer att vara rikstäckande och kommer att distribueras i både tryckt och digital form. 

 Missa inte att bli prenumerant för att få tidningen, och ange om du vill ha en tryckt eller digital version! Funka för livet Magasin är kostnadsfri men portokostnad tillkommer med 14 kr per nummer för att få tidningen i tryckt form. 

Målgrupp:  Kommuner, landsting/regioner, företag, förbund och föreningar inom området funktions-nedsättning, samt även privatpersoner med intresse av ämnet. 

Upplaga: Minst 15 000 exemplar per utgåva. Inför varje mötesplats kommer upplagan att öka till minst 25 000 exemplar

Läs senaste numret av Funka för livet Magasin här 
eller klicka på bilden nedan