Susanne Jessen, pedagogisk handledare och utbildare

 

Jag har arbetat sedan slutet av 70-talet i olika verksamheter för personer med olika funktionsnedsättningar. Har tidigare arbetat i Kalmar kommun som pedagogisk assistent, enhetschef, pedagogisk handledare. Jag har sedan 1998 arbetat med handledning och utbildning. Jag har arbetat för Utbildningscenter Autism sedan 1998. Sedan fem år tillbaka har jag ett eget bolag där jag arbetar med handledning och olika utbildningsuppdrag.

Jag har idag mycket utbildningar för olika assistentbolag, kommuner, privata aktörer och arbetar mycket med elever som inte kommer till skolan.

Bemötande och etik är ett ämne som jag är väldigt engagerad i, vikten av att väcka                                              frågeställningen För Vems Skull?

Jag har många olika utbildningsuppdrag och föreläsningar för Utbildningscenter Autism och mitt engagemang är att arbeta för att den enskilde individen ska få livskvalité i ett livsperspektiv, och att verkligen ta den enskildes perspektiv!

Jag kan erbjuda olika föreläsningar såsom:

  • Bemötande
  • Att hantera utmanande beteende,
  • Vad innebär ett professionellt förhållningssätt
  •  Livskvalitet i vardagen utifrån LSS-lagen
  • Autism och andra kognitiva funktionsnedsättningar - från teori till praktiska konsekvenser
  • Visuella stödstrukturer i miljö och tid för att underlätta vardagen
  • Att arbeta med elever/ vuxna som har hög ofrivillig frånvaro från skola/arbete

Jag erbjuder föreläsning från 2 timmar - heldag, allt efter kundens önskemål och behov!

 

                       www.sjessen.se