Sofia Thoresdotter

Sofia Thoresdotter är en kreativ och nytänkande musikterapeut och författare med ett eget och inspirerande tilltal som vänder på inrotade perspektiv och föreställningar. Som musikterapeut har hon jobbat med babyrytmik och musiklek, men framförallt med personer som inte använder talat språk.

Med hjälp av ljud och musik visar Sofia på nya vägar till kommunikation, samverkan och välbefinnande. Musikterapins mål är att främja funktionalitet, relationer, inlärning och personlig utveckling.

Sofias första bok Granne eller ufo är en tankeställare på många av livets områden. Hur kan till exempel en hund ge ökad frihet? Och vilka är fördelarna med att inte se? Hennes andra bok All inclusive är en bilderbok för vuxna med en bitande satir över nutidsmänniskans föreställning om säkerhet och trygghet. Hur trivsamma är egentligen trivselregler?

FÖRELÄSNING OCH UTBILDNING

Sofia föreläser och leder interaktiva utbildningar för personal eller andra grupper om utanförskap och bemötande. Med utgångspunkt i egen och andras erfarenhet av funktionshinder, otillgänglighet och diskriminering sätter hon igång reflektion över hur vi möter varandra och hur mänsklig kommunikation kan förbättras. Hur kan man till exempel övergå från att enbart se en människas funktionsnedsättning till att se människan och hens alla kompetenser?

MUSIKPROGRAM

Sofias olika musikprogram passar som tankeväckande underhållning, till exempel vid inledning eller avslutning av temadagar och konferenser. Sofia varvar underfundiga visor med funderingar om bemötande, olikhet och värderingar. Låtarnas budskap vävs ihop med text och bild från de egna böckerna. Allt görs i nära samspel med publiken som inbjuds att reflektera över och bli medvetna om hur människovärde, demokrati, makt och solidaritet fungerar i i vår vardag och hur vi kan utvecklas som människor.