Marcus Sandborg

- Författare med fokus på återhämtning

 

Marcus Sandborg fick diagnosen schizofreni 2002 efter att ha levt med kraftiga psykoser under ett par års tid.
Som föreläsare reflekterar han kring hur det varit för honom innan sjukdomen bröt ut, om kontakten med psykiatrin och resan mot psykisk hälsa. Vad har gett honom framgång på livets väg, och vad har inte fungerat?

Det finns vissa ledord som alltid är närvarande när Marcus
Sandborg föreläser: hopp, inspiration, förståelse, framtidstro.

Han har skrivit boken ”En lång väg hem” för att få minnesbilderna av sina psykoser att blekna. ”Att vara i den världen var för mig en fruktansvärd upplevelse på alla sätt, och vi som familj fick uppleva mycket smärta.”
Boken beskriver livet före, under och efter insjuknandet i vad som diagnostiserades som schizofreni.

Idag arbetar Marcus som verksamhetsutvecklare inom psykiatrin i Skaraborg och Stockholm.