Marcus Brogren

- Ingenting är omöjligt för en CP-skadad

Marcus heter jag och jag är cp-skadad med ett talhandikapp. Jag är 30 år gammal. Mina föreläsningar handlar delvis om min födsel och hur jag blev som jag blev. Syftet med mina föreläsningar är att öka medvetenheten och förståelsen om funktionshinder. Jag vet genom egen erfarenhet att okunskap är ett stort problem för dem som inte har någon närmre relation till någon med funktionshinder, tyvärr. Jag önskar att genom mina föreläsningar kunna ge lärare mer kunskap om cp-skador, det är inget psykiskt funktionshinder. - Välkomna till min föreläsning, 'Ingenting är omöjligt för en cp-skadad.