Anna Hallgren 

 

Anna Hallgren är utbildad socionom och sexualpedagog och har mångårig erfarenhet inom funktionshinderområdet då hon jobbat som Habiliterings kurator, LSS handläggare, skolkurator inom både särskolan och grundskolan.

Anna har både arbetserfarenhet och privat erfarenhet kring frågor runt funktionshinder, då hon både själv är rörelsehindrad och förälder till barn med rörelsehinder.

 

 

Anna föreläser om mångt och mycket och hennes föreläsningar är väldigt uppskattade. Anna handleder också personalgrupper och enskilda personer. Anna föreläser om är bland annat:

* Sexualitet, funktionshinder och familjeliv.

* Dokumentation - Är detta verkligen jag, synen försäkringskassan och kommunens handläggare har på dig kontra din egna syn på vem man är.

* Att resa med funktionshinder och personlig assistans.

* Personlig assistans i familjen, Anna och hennes dotter på 7 år föreläser ihop om deras perspektiv om att ha hjälp och assistans i hemmet utifrån deras olika perspektiv.