Bilanpassning - Hjälp hela vägen

 

Funka för livet har som mål att kunna erbjuda ett brett urval av tjänster som ökar tillgängligheten för funktionsnedsatta. Allt eftersom nya tjänster tillkommer läggs information om dem upp på denna plats. För mer information om bilanpassning kontakta Lars-åke Johansson på tfn: 0470-787431 eller via mail: lars-ake@funkaforlivet.se

 

Bilanpassning:

Fullmakt:

Målsättning är att kunna hjälpa kunden hela vägen fram till färdiganpassat fordon. För att vi fullt ut skall kunna göra detta, behöver vi en fullmakt från Dig som kund i det specifika anpassningsärendet. Vi jobbar naturligtvis under sekretess/tystnadsplikt i alla lägen och helt oberoende av några anpassningsföretag

Utredningssamtal - Utprovning:

Tillsammans genomför vi ett utredningssamtal där vi muntligt går igenom Ditt anpassningsbehov. Detta blir sedan ett underlag för de anpassningsföretag som vi föreslår skall lämna offerter. Ibland måste vi komplettera underlaget med en utprovning som vi gör gemensamt med det tänkta anpassningsföretaget.

Offerter:

Försäkringskassan ser helst att två offerter från olika anpassningsföretag lämnas in (frivilligt t.v). Med vårt underlag inhämtar vi två offerter från lämpliga anpassningsföretag som vi sedan går igenom tillsammans med Dig. Efter Ditt godkännande skickar vi dessa till Försäkringskassan och en kopia till Trafikverket för handläggning.

Trafikverket:

Trafikverket kommer att kontakta Dig för utredning om Dina anpassningsbehov. Vi ser helst att vi kan närvara vid detta möte för att kunna ge Dig bästa möjliga stöd samt ge trafikverket den information de behöver för sitt yttrande till Försäkringskassan.

Försäkringskassan:

Med fullmakt från Dig hjälper vi Dig med alla kontakter gentemot Försäkringskassan. Under handläggningstiden håller vi Dig informerad och innan vi tar ett beslut kontaktar vi Dig för ett avgörande.

Bilköpet:

Vi ger Dig råd om bästa bilval för Din anpassning. Vi kan också vara med vid Dina kontakter med ett bilföretag för att bl.a rätt fabriksutrustning beställs samt att köpekontraktet innehåller de uppgifter som bl.a Försäkringskassan måste ha för sin handläggning.

Anpassningen:

Vi är med från början när Du lämnar bilen till anpassningsföretaget som skall utföra anpassningen. Bedömer anpassningsföretaget att nya utprovningar måste göras kan vi också medverka om Du så önskar. Om det skulle uppstå problem löser vi detta gemensamt med Dig och anpassningsföretaget.

Leverans av färdig bil:

Vi är med när Du skall hämta Din anpassade bil och gemensamt med Dig och anpassningsföretaget går vi igenom anpassningen och ser till att den utförda anpassningen har utförts enligt offert och utprovningar

Funktionskontroll:

Efter att Du använt bilen några veckor kommer Du att få ett erbjudande från Försäkringskassan om funktionskontroll som skall utföras av Trafikverkets trafikinspektör. Detta erbjudande tycker vi att Du skall tacka ja till. Vill Du så kan vi också vara med vid detta möte.

Reparation och underhåll:

När det gäller service på anpassningsutrustningen får Du själv sköta detta med anpassningsföretaget. Vi rekommenderar att Du gör detta varje år. När det gäller reparation kan vi vara Dig behjälplig med ansökan till Försäkringskassan, ta in offert från anpassningsföretaget samt se till att reparationen utförs på ett korrekt sätt.

Körskola - Körkort:

För närvarande kan vi inte erbjuda Dig en Trafikskola/körskola som upp- fyller kraven för olika funktionsnedsättningar. Vi jobbar på att hitta en lämplig aktör för detta.

Trafikmedicinska enheten Region Kronoberg:

Vid mer komplicerade utprovningar/anpassningar tar vi även hjälp av trafikimedicinska enheten I Växjö där vi får tillgång till läkare, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast etc för en riktig medicinsk bedömning av vad som krävs i den specifika anpassningen.

Egen erfarenhet:

Vi på Funka för livet har en gedigen bakgrund av bilanpassning. Med mer än 30 års erfarenhet av bilanpassning och de samarbetspartner vi knutit till verksamheten tror vi att Du som kund får den bästa uppbackningen man kan tänka sig nu och i framtiden.

Till vårt förfogande har vi;

ANPASSADE DEMOBILAR:

Fullt utrustade/anpassade demo-bilar från olika anpassningsföretag står till vårt förfogande där vi kan utföra utprovningar och körtester.

KÖRSIMULATOR:

På sikt har vi planer på att anskaffa en körsimulator för att kunna testa körlämlighet med olika hjälpmedel. Till vår hjälp kommer vi då att ingå ett samarbete med en bilskola som har bil/bilar för att övningsköra. I nuläget har vi avtal med region Kronoberg och Trafikmedicinska enheten som har en körsimulator.

För mer information - kontakta:

Lars-åke Johansson. Telefon 0470-787431. Mail lars-ake@funkaforlivet.se

Kia Johansson. Telefon 0470-787432. Mail kia@funkaforlivet.se

 

Nyheter:

Minmässturné

Under vecka 37 och 38 kommer vi att ha "minimässor" ute på Atteviks anläggningar tillsammans med Autoadapt. Där kommer vi bl.a ha föreläsning om bilanpassning och regelverket runt detta. Autoadapt visar anpassade bilar och ger råd runt detta. Övrigt på programmet hittar Du under fliken MINIMÄSSTURNÈ. Välkomna till dessa träffar i Växjö, Ljungby, Älmhult, Tranås, Nässjö och Jönköping.

Under 2018 är det inplanerat en minimässturné tillsammans med Svenska Volkswagen med nedslag hos ett 40 tal återförsäljare i Sverige. Mer om detta återkommer vi till.

Nytt regelverk för bilstöd:

Från och med den 1 januari 2017 har vi ett nytt regelverk från Försäkringskassan avseeende bilstöd/bilanpassning. Vi har tagit fram ett presentationsmaterial som vi bl.a kommer att använda vid våra föreläsningar. Vill Du har mer information vad det nya regelverket innebär eller vill boka en föreläsning, kontaktar Du Lars-åke Johansson på tfn: 0470-787431 eller via mail lars-ake@funkaforlivet.se